Lạc Nhân Nhập Khẩu Ấn Độ

+ Nguồn gốc: Ấn Độ.

+ Độ ẩm: 7,5%.

+ Bị hư hỏng: 1%.

+ Hàm lượng dầu: tối đa 42% – 48%.

+ Khuôn mẫu miễn phí.

+ Hạn sử dụng: 3- 4 tháng.