Quế Chẻ Dài ( Cassia powder Split )

Sau khi khai thác vỏ quế thì thu vỏ tươi về, trải ra sân phơi nắng cho khô bớt rồi bó thành bó 20 – 25kg để đem sấy.

Danh mục: